Category Archives: BS Nguyễn Đan Quế

Gửi BS Nguyễn Đan Quế nhân ngày quý phu nhân đi xa

Hà Sĩ Phu   Được tin Chị Tâm Vấn vừa từ biệt cõi trần tôi xin gửi tới Anh, BS Nguyễn Đan Quế lời phân ưu đồng cảm tha thiết nhất. Còn nhớ năm 1996 khi Anh và tôi cùng … Continue reading

Posted in BS Nguyễn Đan Quế, Tản Mạn, Trí thức dấn thân | Leave a comment