Category Archives: Bộ Văn hóa

Tầm văn hóa của Bộ trưởng Bộ Văn hóa

Phạm Đình Trọng Chỉ có lãnh chúa, chủ nô thời Trung Cổ, thời chưa có Hiến pháp, chưa có luật pháp, thời quyền uy của lãnh chúa chủ nô là vô biên, không có giới hạn. Luật là chủ nô. … Continue reading

Posted in Bộ Văn hóa, Phạm Đình Trọng, văn hoá | Leave a comment