Category Archives: Mặt trẽn Tàu Cộng

Vương Nghị mang “cơm thiu” sang Hà Nội

Lao Ta Bạn Tạ Duy Anh yên chí. Miễn là chúng ta cùng ý thức hệ. Cơm dẫu có thiu thì đã có ngay bộ phậm quan chức chuyên trách cao cấp xầo nấu lại để cho thành cơm ngon. … Continue reading

Posted in Mặt trẽn Tàu Cộng | Leave a comment