Category Archives: đối thoại giữa nhà cầm quyền và người hoạt động nhân quyền

Tại sao không dám ‘đối thoại’?

Mạnh Kim Các thành viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng đứng thứ hai từ trái sang. Ngày 18-5-2017, tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ … Continue reading

Posted in đối thoại giữa nhà cầm quyền và người hoạt động nhân quyền | Leave a comment