Category Archives: Ng̉ô Đình Diệm

Lược khảo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng Ngô Đình Diệm

Võ Văn Quản Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh đều được cho là những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong định hình lịch sử Việt Nam hiện đại. Song qua phân tích, tác giả bài viết không … Continue reading

Posted in Hồ Chí Minh, Ng̉ô Đình Diệm | Leave a comment