Category Archives: Bất ổn chính trị

Một thời kỳ bất ổn chính trị ở Việt Nam đã bắt đầu?

Phạm Trần Việt Nam bước vào năm 2023 với những tín hiệu xấu Về chính trị, dẫn đầu bằng cuộc cách chức hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Ông Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, … Continue reading

Posted in Bất ổn chính trị | Leave a comment