Category Archives: Phạm Chi Lan

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Cứ nhìn tôi thì biết

Lưu Trọng Văn Năm 2014 bà Phạm Chi Lan kể, một chuyên gia kinh tế nước ngoài than phiền với bà, khó khăn đối với DN Việt Nam gần như là chuyện muôn thuở. 5 – 7 năm nay, Diễn … Continue reading

Posted in kinh tế, Phạm Chi Lan | Leave a comment

Bà Phạm Chi Lan: Đáng sợ nhất là… tham nhũng chính sách

Phan Đăng thực hiện “Kinh khủng nhất chính là tham nhũng chính sách, hay chúng tôi còn gọi là ‘buôn’ cơ chế. Đó là tình trạng một số kẻ nào đó trong xã hội, phổ biến nhất là doanh nghiệp, … Continue reading

Posted in Phạm Chi Lan, Tham nhũng chính sách, Vai trò trí thức trong thể chế | Leave a comment