Category Archives: Thành ngữ tục ngữ

Xin nói thêm về “Ấm ớ hội tề”

Mạc Văn Trang Sau khi tôi đăng bài thơ “ẤM Ớ”, có nhiều bạn hỏi “Ấm ớ hội tề” là như thế nào?​​ Thực ra ý của bài thơ nảy ra khi tôi đọc bài “BÀN QUA VỀ TÍNH ẤM … Continue reading

Posted in Thành ngữ tục ngữ, Việt minh | Leave a comment