Category Archives: Nguồn nhân lực

Việt Nam có đi đúng hướng khi thực hiện “ước mơ bán dẫn”?

RFA 2024.03.25 Mỹ Trung cạnh tranh trong lĩnh vực bán dẫn (Ảnh minh họa). Reuters

Posted in Ngành bán dẫn, Nguồn nhân lực | Leave a comment

Vốn con người & phát triển kinh tế

Nguyễn Ngọc Anh, Trần Nam Bình, Lê Văn Cường Chúng ta có thể trông cậy vào vốn con người để góp phần đưa đất nước vượt qua những thách thức kinh tế xã hội hiện tại và tương lai không? … Continue reading

Posted in Giáo dục đại học, Nguồn nhân lực | Leave a comment