Category Archives: Trần Trọng Kim

Alexandre de Rhodes và sự tưởng tượng về lịch sử cận đại của nền sử học Việt Nam

Khôi Nguyễn, Đại học Oregon Tháng Mười một 27, 2019 Gần đây, thành phố Đà Nẵng muốn lấy tên Alexandre de Rhodes để đặt tên đường phố. Một số trí thức, trong đó có nhiều người giảng dạy lịch sử … Continue reading

Posted in Alexandre de Rhodes, Chữ quốc ngữ, Trần Trọng Kim | Leave a comment