Category Archives: Phong trào đấu tranh dân chủ

Liên minh Trà Sữa là gì?

Biên dịch: Trần Hùng Nguồn: “What is the Milk Tea Alliance?”, The Economist, 24/03/2021. Vào ngày 01/02, ngày mà quân đội Myanmar phế truất chính phủ được bầu một cách dân chủ của nước này, một người dùng Twitter đã … Continue reading

Posted in Phong trào đấu tranh dân chủ | Leave a comment