Category Archives: Phong trào đấu tranh dân chủ

Nhân sĩ, trí thức, các tổ chức XHDS độc lập hối thúc Chính phủ thực thi Điều 25 Hiến pháp

Quốc Phương, cộng tác viên RFA Tiếng Việt từ London 07-09-2023 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. File photo Một loạt tổ chức xã hội dân sự độc lập và nhiều nhân sĩ, trí thức, thành viên cộng đồng người Việt Nam … Continue reading

Posted in Hiến Pháp, Nhu cầu Tự do Dân chủ, Phong trào đấu tranh dân chủ | Leave a comment

Xin đừng bắn sau lưng

Trần Trung Đạo

Posted in Phản biện xã hội, Phong trào đấu tranh dân chủ | Leave a comment

Liên minh Trà Sữa là gì?

Biên dịch: Trần Hùng Nguồn: “What is the Milk Tea Alliance?”, The Economist, 24/03/2021. Vào ngày 01/02, ngày mà quân đội Myanmar phế truất chính phủ được bầu một cách dân chủ của nước này, một người dùng Twitter đã … Continue reading

Posted in Phong trào đấu tranh dân chủ | Leave a comment