Category Archives: Chủ nghĩa Tư bản Thân hữu

Những cuộc tấn công mới

Đinh Đức Hoàng Hay phải chăng, cái gọi là “Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN” là bầu sữa nuôi lớn nhanh Chủ nghĩa Tư bản Thân hữu? Bauxite Việt Nam Các học giả phương Tây đề xuất nhiều cách … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa Tư bản Thân hữu | Leave a comment