Category Archives: Quan hệ Việt – Lào

Tại sao EVN mua điện mặt trời của dân giá 0 đồng nhưng mua điện của Lào 1.700 đồng?

Dân Trần 04.01.2024  (VNTB) – EVN biện bạch rằng phải mua điện giá cao của Lào vì lý do chính trị.  

Posted in năng lượng điện, Quan hệ Việt - Lào | Leave a comment