Category Archives: Ngày thương binh liệt sĩ

Phải chăng tôi đã bị nhầm

Nguyễn Đình Cống Nhân ngày 27 tháng 7 (ngày TBLS) tôi nhận được khoản tiến trên hai triệu là quà của các cấp chính quyền tặng gia đình liệt sĩ. Đó là khoản trích ra từ ngân sách, nghĩa là … Continue reading

Posted in Ngày thương binh liệt sĩ | Leave a comment