Category Archives: Đón thời cơ

Bạn trẻ “bắt trend” giỏi quá

Vũ Kim Hạnh – Cô ơi, con biết cô là người hay cất giữ nhiều tư liệu nghiên cứu. Con đang chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp. Cô góp ý cho con chọn đề tài được không cô? … Continue reading

Posted in Thế hệ trẻ, Đón thời cơ | Leave a comment