Category Archives: Ngụy Hữu Tâm

Lại nói đôi lời về những gì vừa diễn ra

Ngụy Hữu Tâm Hè năm nay nóng dữ. Và những sự kiện thời sự như thể thao, văn hóa… đã nóng rồi mà các sự kiện chính trị-xã hội càng dữ dội hơn nữa. Hơi lan man nhưng xin lỗi … Continue reading

Posted in Ngụy Hữu Tâm, Tản mạn chính trị | Leave a comment