Category Archives: Ước vọng năm mới

Việt Nam: Sau hai năm chìm trong Covid, ước vọng gì cho năm mới?

Trần Việt Đại dịch Covid 19 và các biến thể làm đảo lộn thế giới và gây tổn thất khủng khiếp. Con người giật mình, ngộ ra nhiều thứ, tự điều chỉnh và thích nghi. Chỉ lo, mai này hết … Continue reading

Posted in Ước vọng năm mới | Leave a comment