Category Archives: ExsonMobil

Nghịch lý Cá Voi Xanh: Thấy cây mà không thấy rừng

Nguyễn Quang Dy Khủng hoảng Biển Đông lần 2 tại Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) vẫn tiếp diễn. Tàu HD-8 vẫn khảo sát trái phép vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ (cách bờ khoảng 180km), trong khi các tàu … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Biển Đông, ExsonMobil, Mỏ Cá Voi Xanh | Leave a comment