Category Archives: nghệ thuật

Thư giãn Chủ nhật: Đi tìm bức tượng MẸ VÀ CON của cố họa sĩ Mai Chửng

  Đi tìm bức tượng MẸ VÀ CON – một tác phẩm bị lãng quên của Mai Chửng ở hải ngoại (Để tưởng nhớ Mai Chửng, điêu khắc gia tượng đài Bông Lúa 1970 và tượng Mầm 1974)   Ngô … Continue reading

Posted in nghệ thuật, Trí thức, Trí thức miền Nam, văn hoá | Leave a comment