Category Archives: Thơ văn Lý-Trần

Trả lời Boristo Nguyen (lần 2)

Về bài “thưa lại” của ông Boristo Nguyen Nguyễn Huệ Chi Nhiều người hỏi tôi vì sao không trả lời tiếp Boristo Nguyen. Tôi có nói với họ: mới đọc đầu đề thấy cách nói năng chừng mực đáng trọng, … Continue reading

Posted in Nguyễn Huệ Chi, Thơ văn Lý-Trần | Leave a comment