Category Archives: CS suy vong

Nguyễn Bá Cảnh mua siêu xe 27 tỷ?

Quế Hương 14-11-2019 Thông tin không mới nhưng nên đọc lần nữa để biết thêm về một con người mà nếu sống thì là Thủ tướng của chung ta đấy, chứ không đến lượt ông Phúc đâu, một con người … Continue reading

Posted in CS suy vong, Hạt giống đỏ | Leave a comment