Category Archives: Bản lĩnh chinh trị

Xin bàn thêm với GS Tương Lai về bản lĩnh

Nguyễn Đình Cống Ngày 9 tháng 9 Bauxitvn đăng bài Mênh mông thế sự số 114 của GS Tương Lai với đầu đề “Nghĩ về hai chữ bản lĩnh”. GS ca ngợi bản lĩnh vững vàng của Chủ tịch Hồ … Continue reading

Posted in Bản lĩnh chinh trị | Leave a comment

Nghĩ về hai chữ “bản lĩnh” (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 114)

Tương Lai Nói một cách đơn giản mà súc tích thì bản lĩnh là “cái nền gốc của nhân cách” như định nghĩa của Từ điển Hán-Việt Đào Duy Anh. Cụ Đào còn cẩn trọng ghi tiếp: “Tài lực và … Continue reading

Posted in Bản lĩnh chinh trị | Leave a comment