Category Archives: Bộ Tứ

Tuần Trăng mật của Biden: Vai trò Bộ Tứ và Xoay trục 2.0

Nguyễn Quang Dy “Quan hệ của chúng ta với Trung Quốc sẽ là cạnh tranh khi cần, hợp tác khi có thể, và đối đầu khi buộc phải ”- Our relationship with China will be competitive when it should be, … Continue reading

Posted in Bộ Tứ, Chính sách xoay trục 2.0 của Mỹ, Quan hệ Mỹ - Trung | Leave a comment