Category Archives: Quản lý tiền công đức

“Tiền công đức”: Vì sao nhà nước giằng co với nhà chùa

Lần hiếm hoi nhà chùa dùng Hiến pháp để đấu lý với nhà nước. Văn Tâm Từ cuối tháng 4/2021, một bản dự thảo thông tư của Bộ Tài chính liên quan đến tiền công đức đã nhận về hơn … Continue reading

Posted in Quản lý tiền công đức | Leave a comment