Category Archives: Trí thức Việt Nam

Bình luận Nghị quyết về trí thức

Nguyễn Đình Cống Để tỏ ra quan tâm đến trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng) đã có nhiều văn bản đề cập đến đội ngũ này, trong đó quan trọng là Nghị quyết số 27 ngày 06 tháng 8 … Continue reading

Posted in Trí thức Việt Nam, Đảng và Trí thức | Leave a comment

Viết cho ngày Chủ nhật: Trí thức?

Lê Phú Khải Thời còn làm việc tại cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam ở Sài Gòn, tôi thường được các Hội Nhà báo các tỉnh Miền Tây, Miền Đông Nam bộ mời làm giảng viên bồi dưỡng các … Continue reading

Posted in Trí thức Việt Nam | Leave a comment

Trí thức như tôi thấy

(hay một cách nhìn về trí thức đương đại) Thái Hạo 1. Tiếp xúc nhiều với những người trí thức và nghệ sĩ cả ngoài đời lẫn trên không gian mạng, tôi có vài nhận xét sơ bộ, với góc … Continue reading

Posted in Trí thức Việt Nam | Leave a comment

Nông cạn, cẩu thả, ảo tưởng sức mạnh – những đặc trưng mang tính vấn nạn với thế hệ lao động tri thức trẻ ngày nay

FB Giang Le Nông cạn về tri thức. Với sự phát triển của công nghệ ngày càng tiến bộ, hàm lượng tri thức có thể tiếp cận tăng với cấp số nhân, nhưng cũng chính sự tiến bộ đó đi … Continue reading

Posted in Trí thức Việt Nam | Leave a comment

Ông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ hay “trí thức là cứt” là có thật?

Hoa Nghi  Sự kiện kỷ luật ông Sơn hay cách ứng xử của thời đại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với giới trí thức thực sự đã cho thấy một phản ứng ngược mà bản thân ông Trọng … Continue reading

Posted in Kỳ thị trí thức, Trí thức Việt Nam | Leave a comment

Trí thức Việt vui vì điều gì

Nguyễn Đình Cống Trí thức Việt, vui vì cái gì? Chắc không có câu trả lời thống nhất vì có người được nhận là trí thức của Đảng, số khác lại tự cho là trí thức của Dân. Phải chăng … Continue reading

Posted in Trí thức Việt Nam | Leave a comment

Bàn về vài quan điểm của Nguyễn Trần Bạt Phần 2

Nguyễn Đình Cống 4- Về trí thức Bàn về trí thức VN, có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, khen chê đủ cả. Văn bản chính thức có NQ 27-NQTƯ tháng 8 năm 2008 về xây dựng đội ngũ … Continue reading

Posted in Nguyễn Trần Bạt, Trí thức Việt Nam | Leave a comment

Bàn về vài quan điểm của Nguyễn Trần Bạt Phần 1

Nguyễn Đình Cống 1- Giới thiệu Trong vài chục năm trở lại đây Nguyễn Trần Bạt nổi lên như một trí thức làm kinh doanh rất thành đạt. Ông sinh năm 1946 tại Nghệ An, năm 1963 vào quân đội, … Continue reading

Posted in Nguyễn Trần Bạt, Trí thức Việt Nam | Leave a comment