Category Archives: Ngày Độc lập

Ngày Độc lập

Huy Đức  Tôi có đọc một bài viết trên trang Bauxite VN mấy năm trước của một Đại tá về hưu. Ông kể rằng, ông là Đại uý chỉ huy đội cận vệ cho phái đoàn Trần Huy Liệu vào … Continue reading

Posted in Ngày Độc lập, Quốc khánh | Leave a comment