Category Archives: Điện thoại thông minh

Điện thoại thông minh làm suy yếu khả năng chú ý của trẻ em và người lớn ra sao

Ignacio Blanco-Alfonso Giáo sư Báo chí tại Đại học CEU San Pablo (Madrid, Tây Ban Nha), Đại học CEU San Pablo Maria Solano Altaba Giáo sư Nhân văn và Khoa học Truyền thông, Đại học CEU San Pablo, Đại học … Continue reading

Posted in Công nghệ thông tin, Điện thoại thông minh | Leave a comment