Category Archives: Hoạt động của Việt kiều Úc

Nhờ đâu người Việt tại Úc đồng lòng chống cộng?

Nguyễn Quang Duy  Đây là bài thứ 4 trong loạt bài “45 năm Người Việt Tự Do tại Melbourne: Thử Thách và Thành Tựu”, của tác giả Nguyễn Quang Duy gửi cho BVN từ Melbourne, Úc, các bài trước đã … Continue reading

Posted in Hoạt động của Việt kiều Úc | Leave a comment

Những người Việt đầu tiên tại Úc

Nguyễn Quang Duy Từ Melbourne, Australia, tác giả Nguyễn Quang Duy gửi tới Toà soạn BVN bài đầu tiên trong loạt bài “45 năm Người Việt Tự Do tại Melbourne: Thử thách và Thành tựu”. Xin được giới thiệu với … Continue reading

Posted in Hoạt động của Việt kiều Úc | Leave a comment