Category Archives: Điều tra án & siêu tham nhũng

Đại án “chuyến bay giải cứu”: “thí tốt” Hoàng Văn Hưng để “cứu tướng” Nguyễn Anh Tuấn (Kỳ 2)

TS Luật Cù Huy Hà Vũ Chứng cứ 3: Viện Kiểm sát không chứng minh được trong cặp số có 450 nghìn USD uu Nói về “lần đưa hối lộ cuối cùng” cho Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Anh Tuấn khai … Continue reading

Posted in Chạy án, cù huy hà vũ, Vụ án Chuyến bay giải cứu, Điều tra án & siêu tham nhũng | Leave a comment

Đại án “chuyến bay giải cứu”: “Thí tốt” Hoàng Văn Hưng để “cứu tướng” Nguyễn Anh Tuấn (Kỳ 1)

TS Luật Cù Huy Hà Vũ Dẫn nhập Để thực hiện được các “chuyến bay giải cứu”, Tổng giám đốc Công ty Bầu Trời Xanh Lê Hồng Sơn và phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hằng đã hối lộ … Continue reading

Posted in Chạy án, cù huy hà vũ, Vụ án Chuyến bay giải cứu, Điều tra án & siêu tham nhũng | Leave a comment