Category Archives: Độc lập tự do

Luận bàn về độc lập tự do

Nguyễn Đình Cống Khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn cho nó ba từ: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, lấy từ khẩu hiệu Dân tộc độc lập, … Continue reading

Posted in Nguyễn Đình Cống, Độc lập tự do | Leave a comment