Category Archives: Việt Nam 2019

Việt Nam 2019: Chưa thoát khỏi ngã ba đường

Nguyễn Quang Dy Cứ đến cuối năm, thời gian thường trôi nhanh “tựa cánh chim bay”. Người ta nói “năm con heo” là năm cuối của 12 con giáp nên thường có nhiều biến động. Những người bi quan cho … Continue reading

Posted in Thể chế và lối thoát, Việt Nam 2019 | Leave a comment