Category Archives: Văn học hải ngoại

Trần Mộng Tú – Phụ nữ và Chiến tranh

Ngô Thế Vinh                         Anh tặng em mùi máu Trên áo trận sa trường Máu anh và máu địch Xin em cùng xót thương                Trần Mộng Tú [Quà Tặng Trong Chiến Tranh, 1969] Hình … Continue reading

Posted in Ngô Thế Vinh, Trần Mộng Tú, Văn học hải ngoại, Văn học miền Nam 1954-1975, Văn học nữ giới | Leave a comment

Trần Mộng Tú – Phụ nữ và Chiến tranh

Ngô Thế Vinh                          Anh tặng em mùi máu Trên áo trận sa trường Máu anh và máu địch Xin em cùng xót thương Trần Mộng Tú  [Quà Tặng … Continue reading

Posted in Ngô Thế Vinh, Trần Mộng Tú, Văn học hải ngoại, Văn học miền Nam, Văn học nữ giới | Leave a comment

Trần Hoài Thư và Ngọc Yến, với con chim chằng nghịch và nỗi nhớ quê

Ngô Thế Vinh 14/05/2021 Trái, thầy giáo Trần Hoài Thư (1967) ở tuổi 25, Chuẩn uý thám kích Sư đoàn 22 Bộ binh. [nguồn: “Nhà văn Việt Nam” của Lương Trọng Minh]; Phải, nửa thế kỷ sau, nhà văn Trần … Continue reading

Posted in Ngô Thế Vinh, Trần Hoài Thư, Văn học hải ngoại, Văn học miền Nam | Leave a comment