Category Archives: Tư duy CS

Góp ý với Hội nghị Trung ương 5

Nguyễn Đình Cống Hội nghi BCH TƯ của Đảng đang họp. Trong Hội nghi sẽ bàn một số vấn đề quan trọng. Theo thông tin trên báo thì: Tại hội nghị, Trung ương sẽ xem xét về vấn đề tổng … Continue reading

Posted in Góp ý, Tư duy CS | Leave a comment