Category Archives: Trật tự thế giới trong Toàn cầu hóa

Bá quyền kết thúc như thế nào – Sự rệu rã của quyền lực Mỹ (Phần 3, Kết luận)

Alexander Cooley và Daniel H. Nexon, Foreign Affairs, July/August 2020Trần Ngọc Cư dịch Diễn đàn Khai phóng (DĐKP) giới thiệu: Sau phần 1 (Thế đơn cực đang biến mất) và phần 2 (Sự tái hiện của các đại cường), đã … Continue reading

Posted in Trật tự thế giới trong Toàn cầu hóa | Leave a comment