Category Archives: Văn hóa công chức

Bàn về “Đề án Văn hóa Công chức” do ông Thủ tướng ban hành đầu năm 2019

Phùng Hoài Ngọc Cánh báo chí đăng tải bản tóm tắt một văn bản Chính phủ quan trọng cho hàng triệu công chức các cỡ thực hiện. Có nhiều điều đáng bàn với cái “Đề án” này. “Đề án” là … Continue reading

Posted in Nịnh hót và thể chế, Văn hóa công chức | Leave a comment