Category Archives: Tướng lĩnh CS

Các lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam đã làm gì để bị kỷ luật?

Nguyễn Ngọc Chu 1. PHÉP TOÁN XÁC SUẤT CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ Các mô hình tường minh của toán xác suất có từ khoảng thế kỷ 8, và được phát triển như … Continue reading

Posted in Cảnh sát biển, tham nhũng, Tướng lĩnh CS | Leave a comment

Trung tướng Trần Văn Vệ – đích nhắm quá chuẩn của tôi!

Nguyễn Hoài Nam 20-10-2019 Kinh khủng! Dù vẫn biết pháp luật có khi chỉ là trò đùa! Dũng Hoàng Thưa cụ Tổng – Chủ, Đám bộ hạ giúp cụ nhóm củi đốt lò hóa ra tên nào tên ấy đều … Continue reading

Posted in công an, tham nhũng, Tướng lĩnh CS | Leave a comment