Category Archives: Vận nước

Đêm nay Noel…

Lưu Trọng Văn  Giám mục Nguyễn Thái Hợp và thiền sư Lê Mạnh Thát trong đám giỗ nhà cách mạng Võ Văn Kiệt

Posted in Tôn giáo và dân tộc, Vận nước | Leave a comment