Category Archives: Lý lịch

Tháng Tư – Ám ảnh lý lịch

Nguyễn Xuân Thọ Từ bé tôi đã mang trên người một bản lý lịch "đep". Ba má tôi tham gia kháng chiến chống Pháp ở Liên khu 5 rồi ra Bắc tập kết. Với bản lý lịch đó tôi có … Continue reading

Posted in Lý lịch, Quản lý xã hội | Leave a comment