Category Archives: Lực lượng thù địch

Thế lực thù địch, phản động là ai?

Đỗ Thành Nhân Từ nhiều năm nay, đài báo cứ tuyên truyền các thế lực “thù địch, phản động” đang diễn biến hoàn bình, âm mưu lật đổ chính quyền do đảng cộng sản lãnh đạo. Mới đây, phát biểu … Continue reading

Posted in Lực lượng thù địch | Leave a comment