Category Archives: Tương quan so sánh Ukraine – Việt Nam

Nhìn Ukraina lại nghĩ về Việt Nam

Hà Sĩ Phu Xung đột Nga-Ukraina làm nổi lên mấy điều cần phân biệt. Việt Nam gần gũi với Ukraina và Đài Loan hay gần gũi với Nga và Trung Quốc? Nền văn hóa Nga và Trung Hoa có đáng … Continue reading

Posted in Chiến tranh Ukraine, Tương quan so sánh Ukraine - Việt Nam | Leave a comment