Category Archives: Ngữ văn

Học Văn là học cái gì?

Thái Hạo Rất cần trao đổi để hiểu đúng nhiệm vụ, chức năng của môn học Ngữ Văn! Xin lưu ý: xưa, ta vẫn hiểu Trung văn, Anh văn, Pháp văn là môn học tiếng Trung (Tàu), tiếng Anh, tiếng … Continue reading

Posted in Giáo dục, Ngữ văn | Leave a comment

Môn Văn trong nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa

Thái Hạo 7-4-2023 Môn Văn “nát”, có phải vì đã đổi tên thành Ngữ văn? Trong bài “Trả lại môn văn cho nhà trường phổ thông”, tác giả Phạm Đình Trọng nêu quan điểm rằng “Phải học Ngữ Văn, không … Continue reading

Posted in Giáo dục, Môn văn, Ngữ văn | Leave a comment

Trả lại môn Văn cho nhà trường phổ thông

Phạm Đình Trọng 1. Không biết từ bao giờ môn Văn trong nhà trường phổ thông bị đổi tên thành môn Ngữ Văn. Đương nhiên việc đổi tên môn Văn thành Ngữ Văn phải do những người thầy dạy văn … Continue reading

Posted in Giáo dục, Ngữ văn | Leave a comment