Category Archives: Công giáo và CS

Linh mục ANTON ĐẶNG HỮU NAM “được” nghỉ Mục vụ vì “nói chuyện chính trị” – Phần 2

J.B Nguyễn Hữu Vinh  BVN trân trọng đăng lại bài viết dưới đây chỉ vì một lý do duy nhất: Hình ảnh Linh mục Đặng Hữu Nam kiên trì dẫn dắt một đoàn Giáo dân đi vào Kỳ Anh trong … Continue reading

Posted in Công giáo và CS | Leave a comment

Linh mục ANTON ĐẶNG HỮU NAM “được” nghỉ Mục vụ vì “nói chuyện chính trị” – Phần 1

J.B Nguyễn Hữu Vinh BVN trân trọng đăng lại bài viết dưới đây chỉ vì một lý do duy nhất: Hình ảnh Linh mục Đặng Hữu Nam kiên trì dẫn dắt một đoàn Giáo dân đi vào Kỳ Anh trong … Continue reading

Posted in Công giáo và CS | Leave a comment