Category Archives: Người CS thức tỉnh

Hồ sơ: Tôi dám nhìn thẳng vào sự thật vì không còn là tù binh của Đảng

30.04.2021 1:18 Từ phải sang: Nguyễn Hộ và Nguyễn Thanh Giang (VNTB) – Đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu, nhân dân không có ấm no, hạnh phúc, không có dân chủ tự do. Đó là điều sỉ nhục…. Giải … Continue reading

Posted in Mặt thật CS, Người CS thức tỉnh | Leave a comment