Category Archives: Chống Trung Quốc xâm lược mềm

Dự án cao tốc Bắc Nam

1. Đấu thầu trong nước cao tốc Bắc Nam: Phải tính đến khả năng mạo danh doanh nghiệp Việt Kiều Linh Nhà nước cần phải có những ràng buộc nghiêm khắc, chặt chẽ, không được à uôm nếu không chất … Continue reading

Posted in Chống Trung Quốc xâm lược mềm, Đường cao tốc Bắc Nam | Leave a comment