Category Archives: Văn minh sông Hồng

Một tiếng kêu cứu tuyệt vọng: Sinh mạng châu thổ sông Hồng như cái móng tay

Nguyễn Ngọc Chu “Những giọt nước mắt nuốt vào trong của hàng triệu đồng bào Lạc Việt sẽ hoà quyện vào thuỷ mạch Hồng Hà, âm vang đến trời xanh, cảm động cả quỷ thần, thức tỉnh những lương tri … Continue reading

Posted in Thủy điện, Văn minh sông Hồng | Leave a comment