Category Archives: Nguyễn Mạnh Hà

Thượng tọa Thích Chân Quang: khi “sư phụ” trù đệ tử “đọa làm cầm thú”

Nguyễn Mạnh Hà gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội Những vấn đề xung quanh quá trình học tập, nghiên cứu và tu hành của Thượng tọa Thích Chân Quang – Vương Tấn Việt.  Những tranh cãi xung quanh trường hợp … Continue reading

Posted in Nguyễn Mạnh Hà, Phật giáo, Phật giáo nhà nước, Thích Chân Quang | Comments Off on Thượng tọa Thích Chân Quang: khi “sư phụ” trù đệ tử “đọa làm cầm thú”