Category Archives: Tiểu thuyết “1984”

Anh Cả và tiểu thuyết ‘1984’

Nguyễn Văn Tuấn Hôm qua, tôi xem cuốn phim “First, they killed my father” do Angelina Jolie đạo diễn. Cuốn phim, sản xuất năm 2017, mô tả thảm cảnh của một gia đình trung lưu ở Pnom Penh sau 1975 … Continue reading

Posted in Tiểu thuyết "1984" | Leave a comment