Category Archives: Trần Hữu Dũng

Những người kiến tạo quốc gia

Nguyễn Đắc Kiên THƯƠNG TIẾC GS TRẦN HỮU DŨNG Lưu Nhi Dũ Thật bất ngờ, sáng nay thức dậy, được tin GS Trần Hữu Dũng, ông chủ của trang Vietstudies qua đời sau ca mổ tim bất thành. Trần Hữu … Continue reading

Posted in Trần Hữu Dũng, Trí thức yêu nước | Leave a comment