Category Archives: Lễ phóng sinh

Nên tổ chức Lễ Phóng Sanh thật hoành tráng

Thục-Quyên Tuần lễ vừa qua các chùa tổ chức Lễ Vu Lan với nghi lễ Bông Hồng cài áo, và nhiều chùa còn có Lễ Phóng Sanh sau phần nghi lễ chính thức. Do đó trên truyền thông xuất hiện … Continue reading

Posted in Lễ phóng sinh, Phật giáo | Leave a comment