Category Archives: Chính sách dân tộc

Đến bao giờ nước mắt ấy thôi rơi?

Thuk Siam Qua bài này mới biết, hồ Pa Két là địa bàn cư trú của dân tộc Chăm. Chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam nhìn từ dự án mất lòng dân này nên đánh giá như … Continue reading

Posted in Chính sách dân tộc, Dự án hồ Pa Két, Phá rừng, Thủy điện | Leave a comment